Indien deze nieuwsbrief niet correct wordt weergegeven, klik dan hier voor de online versie.  
 
Collectieve Beveiliging Amsterdam
Collectieve beveiliging in 2021!


Datum 11 december 2020

Beste relatie,

In de afgelopen week heeft u zowel van ons SCBA als van G4S bericht ontvangen over de dienstverlening in 2021. Wij merken dat dit vragen oproept en willen u in deze nieuwsbrief graag gezamenlijk een toelichting geven.                   
Beëindigen samenwerking
De afgelopen maanden hebben wij, SCBA, met G4S gesprekken gevoerd over het aanbod van de collectieve dienstverlening in 2021. G4S heeft in die gesprekken aangegeven dat het huidige dienstenpakket vanuit financieel oogpunt niet meer haalbaar was voor hen.

Samen hebben we gekeken naar mogelijke oplossingen om u als deelnemers van het SCBA toch het uitgebreide aanbod te kunnen blijven bieden. Helaas bleek dat niet mogelijk. Of de kosten gaan omhoog met € 48.000,- op jaarbasis, te verdisconteren over onze deelnemers, of het collectieve dienstenpakket kan niet meer worden geleverd waardoor het niet meer aansluit bij u als collectieve deelnemers.

Dit is reden geweest om de samenwerking te beëindigen.
Het aanbod vanuit het collectief
Vanuit de collectieve beveiliging vinden wij het belangrijk dat uw pand regelmatig bezocht wordt, wij in de openbare ruimte surveilleren zodat onregelmatigheden geconstateerd kunnen worden met als doel te voorkomen dat een inbreker bij uw pand staat. Samen kunnen we, door een intensieve samenwerking met de politie, de veiligheid en leefbaarheid vergroten.

De surveillance vindt gericht plaats, bij deelnemers en op grond van informatie die wij van de politie ontvangen. Opvallende zaken die waargenomen worden, worden doorgegeven aan de gemeente, politie en aan u als deelnemer als het iets betreft waarin u iets kunt betekenen. Denk dan aan een hek dat kapot is, een raam dat open staan enzovoorts. Door preventief in de gebieden te rijden, is er bij een alarmmelding altijd een voertuig in de buurt en dat maakt dat de aanrijtijd kort is. 

Kortom:
- uw pand wordt regelmatig bezocht
- in de omgeving van uw bedrijf vindt preventieve surveillance plaats
- korte aanrijtijd bij alarmmeldingen
- informatiegestuurd werken op basis van het convenant
- trainingen door de politie voor de surveillanten

Dit pakket bieden wij aan voor een prijs lager dan de prijs in 2020.
Het aanbod van G4S
Inmiddels hebben velen van u een aanbod ontvangen van G4S. Hierin biedt G4S een aansluiting meldkamer, abonnement keyholding en alarmopvolging aan.
 
Deze dienstverlening betreft een volledig andere dienst dan het collectieve dienstverleningspakket. Tijdens openingen en sluitingen en het opvolgen van alarmen, is G4S aanwezig op uw bedrijventerrein. Gerichte extra surveillance, los van open-en sluitrondes en opvolgingen bij klanten die op hetzelfde bedrijventerrein gevestigd zijn, wordt door G4S niet meer uitgevoerd. Gezien het vervallen convenant, is er geen informatiegerichte bijdrage meer aan de veiligheid in de omgeving. Mede op basis van data is G4S op het bedrijventerrein aanwezig op tijden waarop vaker/de meeste alarmen plaatsvinden. De aanrijtijd is doorgaans kort, maar kent niet de garantie van het SCBA.
Deelname in 2021
Het is het SCBA gelukt om een ervaren beveiligingsbedrijf te vinden die de collectieve dienstverlening ongewijzigd kan voortzetten. Dit betekent dat het SCBA, behalve de uitvoerende partij, niets wijzigt.

Wij gaan er vanuit dat u tevreden bent over deze dienstverlening, aangezien u niet opgezegd heeft voor 1 oktober 2020. De overeenkomst die u met ons heeft blijft daarmee dus ook van kracht.

Mocht u echter gebruik willen maken van alleen de dienstverlening van G4S en dus ingaan op dat aanbod, kunt u dit kenbaar maken bij ons. We zouden het vervelend vinden als u met onvrede bij ons blijft en u zich gedwongen voelt een dienst af te nemen die u liever anders had gehad. We horen dan ook graag uw zwaarwegende overwegingen om niet bij SCBA te blijven en wij bespreken dan met u de beëindiging van de overeenkomst.
 
Slechts 1 partij met uw sleutels
Een aantal deelnemers heeft inmiddels aan ons aangegeven dat zij graag het collectieve pakket houden. Zij vinden het echter lastig dat G4S sluitrondes uitvoert bij hen en een andere partij het collectief uitvoert, met als gevolg dat zij dan aan 2 partijen sleutels moeten afgeven. Ook hier hebben wij een oplossing voor. Bij een alarm rijden wij aan vanuit het collectief, doen een buitenronde en mocht er iets aan de hand zijn, bellen wij G4S.
 
Hierdoor heeft u slechts 1 beveiligingsbedrijf dat beschikt over uw sleutels en bent u toch verzekerd van een korte aanrijtijd!
 
Meldkamer kan gewoon bij G4S blijven
Wij hebben een aantal deelnemers gesproken die graag bij het collectief blijven, maar zorgen hebben of zij nu over moeten stappen naar een andere meldkamer. Dit hoeft niet, de meldkamer kan gewoon bij G4S blijven en wij zorgen ervoor dat de doormelding naar de nieuwe partij gaat en die volgt dan uw melding op.
Wij regelen de overgang en ontzorgen u!
Belangrijk voor u is om te weten dat er in de uitvoering niets verandert! Zoals gezegd blijven wij hetzelfde dienstverleningspakket uitvoeren. Blijft u bij ons dan zorgen G4S en het SCBA ervoor dat uw sleutels, schakelcode en instructies overgedragen worden. Dit gaat net voor de kerst of net na de kerst gebeuren. U kunt dus met een gerust hart de feestdagen in en voor de jaarwisseling is alles geregeld.
 
Samen maken we Amsterdam, Diemen en Ouder-Amstel nog veiliger!

Deze nieuwsbrief wordt mede mogelijk gemaakt door:  
Mazars
 
Bekijk online | Contact | Afmelden | Website

Stichting Collectieve Beveiliging Amsterdam | Postbus 19406 | 1000 GK Amsterdam
Telefoon 06-15406098 | E-mail info@collectievebeveiliging.eu