Indien deze nieuwsbrief niet correct wordt weergegeven, klik dan hier voor de online versie.  
 
Collectieve Beveiliging Amsterdam
Collectieve beveiliging in 2021!


Datum 4 december 2020

Beste relatie,

De afgelopen periode hebben wij volop gesprekken gevoerd met G4S over hoe de dienstverlening er in 2021 uit kan komen te zien. In deze nieuwsbrief gaan we daar verder op in.
 
Een aantal maanden geleden heeft het management van G4S aan het bestuur van SCBA kenbaar gemaakt dat het dienstenpakket, dat het SCBA altijd aan haar deelnemers heeft aangeboden, op deze manier niet financieel haalbaar is voor hen. Wij hebben voorgesteld om met elkaar in gesprek te gaan om te kijken of er toch nog een mogelijkheid is om de samenwerking voort te zetten. Daarop is G4S gekomen met het voorstel zoals dat hieronder in de tabel weergegeven is.                    
Aanbod SCBA versus aanbod G4S
SCBA biedt het volgende aan: G4S biedt het volgende aan
- 3 gratis alarmopvolgingen
- preventief aanwezig in het gebied om invulling te geven aan het convenant met de politie
- het leveren van een actieve bijdrage aan het vergroten van de veiligheid op de bedrijventerreinen
- een lagere prijs in 2021 t.o.v. de prijs in 2020
- geen indexering
- u ontvangt een dubbel financieel voordeel!
- 0 gratis alarmopvolgingen
- 80% minder preventief aanwezig in het gebied om invulling te geven aan het convenant met de politie 
- geen aparte voertuigen meer voor SCBA
- de aanrijtijd van 7 minuten gaat naar 20 minuten en zelfs dat wordt niet meer gegarandeerd 
- een kostenverhoging naar SCBA, dus naar u als deelnemers, van € 48.000,-
- indexering van de kosten
Kernpunten collectieve beveiliging
Wat wij als SCBA, voor u als deelnemer, belangrijk vinden is:
- een korte aanrijtijd;
- aanwezigheid in het gebied, juist in deze tijd waarin de bezetting in kantoren en bedrijfspanden minimaal is; 
- gerichte surveillance op basis van politie informatie;
- een kostenverlaging in 2021 aangezien dit toch al lastige tijd is voor veel ondernemers.
Aantal gratis opvolgingen
Zoals u ziet is het aantal gratis alarmopvolgingen aangepast. Daar hebben wij een goede reden voor en dat leggen we graag aan u uit. Een deel van de deelnemers heeft in het pakket 5 gratis alarmopvolgingen per jaar, een ander deel betaalt voor elke alarmopvolging. Een analyse heeft uitgewezen dat het grootste gedeelte van de deelnemers slechts 1, 2 of 3 meldingen per jaar heeft. Daarnaast zijn er deelnemers die ruim boven de 10 alarmopvolgingen zitten.

Dit is reden voor ons om het gratis aantal terug te brengen naar 3. Dit levert direct een kostenbesparing op voor deelnemers die er jaarlijks maximaal 3 hebben. Deze kostenverlaging ziet u direct terug op de factuur die u maandag ontvangt. Tegelijkertijd is het een goede stimulans voor de andere deelnemers om het aantal alarmmeldingen terug te dringen.
Wij blijven u ontzorgen!
Op dit moment zijn we nog in gesprek met G4S om te kijken of het mogelijk is om toch kwalitatief hoogwaardige dienstverlening te kunnen aanbieden voor een passende prijs. Wij informeren u op korte termijn of wij samen de dienstverlening kunnen voortzetten. Mocht dit niet het geval zijn, dan gaan wij u het collectief aanbieden met een ander beveiligingsbedrijf. Er zijn meerdere bedrijven die graag het collectief van Amsterdam bedienen en hiervoor geschikt zijn.

Belangrijk voor u is om te weten dat er, mocht het zover komen, in de uitvoering niets verandert! Wij ontzorgen u compleet en regelen alles.
 
Samen maken we Amsterdam, Diemen en Ouder-Amstel nog veiliger!
De factuur voor 2021
U ontvangt aanstaande maandag van ons de factuur voor volgend jaar. Dit is, afhankelijk van de door u gekozen frequentie, een factuur voor een jaar, kwartaal, of maand. Hierbij passen wij geen indexering toe.

Deze factuur valt daarmee voor iedereen lager uit in 2021! 

Deze nieuwsbrief wordt mede mogelijk gemaakt door:  
Mazars
 
Bekijk online | Contact | Afmelden | Website

Stichting Collectieve Beveiliging Amsterdam | Postbus 19406 | 1000 GK Amsterdam
Telefoon 06-15406098 | E-mail info@collectievebeveiliging.eu