Indien deze nieuwsbrief niet correct wordt weergegeven, klik dan hier voor de online versie.  
Collectieve Beveiliging Amsterdam

      
Beste deelnemer,

Het Coronavirus blijft ons bezig houden. Juist in deze tijd, waarin veel bedrijfspanden grotendeels leeg staan, is beveiliging van groot belang. Wij letten extra op panden die leeg staan, afwijkende gedragingen / bewegingen in het gebied, of panden niet gebruikt worden voor een illegaal (Corona)feestje, maar ook op of mensen de 1,5 meter afstand wel houden. 

Voor veel ondernemers is het een lastige periode om het bedrijf draaiend te houden, mensen te blijven motiveren als zij veelal thuis werken en er ontstaan door het thuiswerken verschillende veiligheidsrisico's. In deze nieuwsbrief gaan wij daar graag verder op in.

Wij wensen u veel sterkte in deze moeilijke tijd, zorg goed voor uzelf en uw naasten!
Hernieuwde kennismaking
 
In de afgelopen periode zijn er aantal wijzigingen geweest. Zo zijn wij zelf de facturatie gaan doen en hebben wij een Servicedesk ingericht. Graag willen wij meer met u in contact staan over waar u behoefte aan heeft.

De enqûete over de mogelijkheden tot het uitbreiden / aanpassen van onze diensten was daarin een eerste stap. 

Wij komen graag bij u langs voor een hernieuwde kennismaking! Samen bespreken hoe u de dienstverlening ervaart en waar u behoefte aan heeft. Natuurlijk horen wij ook graag hoe het met u gaat in deze tijd. Vanaf medio juli benaderen wij u om een afspraak te maken. 
Tips voor de zomerperiode
 
Met de zomer op komst zijn er traditiegetrouw weer een aantal aandachtspunten om op te letten:

- zorg dat de laatste persoon die het pand verlaat kijkt of alle ramen en deuren dicht zijn. Met het warme weer worden deze vaak open gezet, maar niet altijd gesloten met alarmmeldingen als gevolg

- zorg dat waardevolle spullen uit het zicht zijn. Ook inbrekers willen nog graag op vakantie en zijn op zoek naar makkelijk te verhandelen spullen

- instrueer medewerkers goed over het
alarmsysteem
als zij dat normaal gesproken niet bedienen, dit voorkomt onnodige alarmen en dus kosten
Corona en veiligheid
Door de komst van Corona is er veel veranderd. Zo staan veel bedrijven leeg omdat iedereen zoveel mogelijk thuis werkt, is de sociale controle op bedrijventerreinen laag omdat er simpelweg minder mensen komen, wordt er op afstand digitaal gewerkt en zien we dat mensen wat minder tolerant worden naar elkaar en dus sneller overlast ervaren/veroorzaken. Terwijl u uw best doet om uw bedrijf te leiden, zien wij tegelijkertijd dat criminelen zoeken naar andere wegen om aan geld te komen nu veel meer mensen dan ooit thuis zijn. 

Hackers bijvoorbeeld zijn actief om op afstand in uw netwerk te komen, inbrekers kijken naar momenten waarop er niemand is in uw bedrijf, maar er wel goederen in het pand zijn doordat medewerkers weer mondjesmaat op kantoor gaan werken en daar spullen achterlaten.

Een aantal tips:
- aanwezigheid: zorg dat er regelmatig iemand in het pand is, zodat het niet gezien wordt als mogelijk object om te kraken;
- techniek en veiligheid: let op welke technische mogelijkheden u binnen uw bedrijf benut om samen te werken op afstand (beeldbellen, groepsgesprekken e.d.). Er zijn veel opties, maar ze zijn niet allemaal even veilig;
- cybercrime: wees extra alert op spam-berichten en zorg dat uw medewerkers weten waar ze terecht kunnen met twijfels over de echtheid van een email;
- privacy: ook in deze tijd is het belangrijk dat u zich aan de AVG (privacy wetgeving) te houdt. Bedenk bijvoorbeeld goed hoe u omgaat met ziektemeldingen, weet wat u wel en niet mag vragen en mag doen. Zo mag u formeel niet vragen of een medewerker Corona heeft, maar kan dit wel gevolgen hebben voor uw andere medewerkers. Maak daarnaast afspraken over hoe u omgaat met de situatie dat een van uw medewerkers Corona heeft.
Servicedesk, voor al uw vragen!
Met de komst van de Servicedesk is er 1 aanspreekpunt voor al uw vragen, opmerkingen en eventuele klachten. Zowel telefonisch en per email bereikbaar en wij regelen alles voor u. Zo was er onlangs een deelnemer die binnen 4 uur voor de nacht extra beveiliging nodig had, dat hebben wij naar tevredenheid van de deelnemer binnen een uur kunnen regelen.

Wij hebben al meerdere positieve reacties ontvangen van deelnemers. Door de Servicedesk is alles in 1 hand en coördineren wij uw vragen/klachten. Het resultaat: vragen worden sneller beantwoord!

Heeft u vragen? Bel dan gerust met de Servicedesk op 020 - 2141045 of stuur een email naar servicedesk@collectieve-beveiliging-amsterdam.nl

Wij zijn er voor u!

Deze nieuwsbrief wordt mede mogelijk gemaakt door:  
Mazars
 
Bekijk online | Contact | Afmelden | Website

Stichting Collectieve Beveiliging Amsterdam | Postbus 19406 | 1000 GK Amsterdam
Telefoon 020 - 2141045 | E-mail info@collectievebeveiliging.eu