Indien deze nieuwsbrief niet correct wordt weergegeven, klik dan hier voor de online versie.  
Collectieve Beveiliging Amsterdam


Datum 21 januari 2020

Beste deelnemer,

Eind 2019 hebben wij u al aangegeven dat er in 2020 een aantal verbeteringen op de rol staan om te zorgen dat wij uw belangen beter kunnen behartigen. Wij willen u meer ontzorgen en richten 1 plek in waar u met al uw vragen terecht kunt. Wij hebben daarvoor een speciaal emailadres en telefoonnummer aangemaakt. In deze nieuwsbrief vindt u die contactgegevens en kijken we vooruit.

Samen maken we Amsterdam, Diemen en Ouder-Amstel nog veiliger!
 
Voor uw gemak: 1 aanspreekpunt!
Servicedesk Emailadres
U kunt onze Servicedesk op werkdagen bereiken op: 020-2141045

U kunt bij ons terecht als u bijvoorbeeld een vraag heeft over de factuur, een alarmopvolging, u advies wilt over beveiliging en bijvoorbeeld nieuwe technieken, u interesse heeft in een rol in het bestuur enzovoorts. Wij zorgen ervoor dat uw vraag beantwoord wordt, door ons, of door deze vraag uit te zetten en u te voorzien van een terugkoppeling.
Per email zijn wij bereikbaar op: servicedesk@collectieve-beveiliging-amsterdam.nl

Als u het prettiger vindt om uw vraag niet telefonisch maar per email te stellen, dan kan dat natuurlijk ook. Wij ontvangen uw email graag en zullen deze zo snel mogelijk beantwoorden.
Opgelet: Factuur van SCBA, niet van G4S

Uiterlijk begin februari 2020 ontvangt u de factuur voor uw deelname aan de collectieve beveiliging. Deze factuur kreeg u tot voorkort van G4S. Mocht u toch een factuur van G4S ontvangen, vragen wij u deze niet te betalen en ons te informeren. Ondanks het feit dat wij goede afspraken met elkaar gemaakt hebben, kan het zijn dat er toch iets mis gaat en dat willen wij graag weten zodat wij dit voor u kunnen oplossen.

Zoals eerder aangegeven willen wij veel meer contact met onze deelnemers en om die reden gaan wij de communicatie, maar ook de facturatie, vanaf nu zelf vormgeven. Wij hebben ook dit jaar weer een lager indexeringspercentage weten te bedingen namelijk 4%.

Op de factuur die u van ons ontvangt staat, afhankelijk van het door u gekozen pakket, het volgende:
- de collectieve beveiliging (dit is de preventieve surveillance);
- aansluiting bij de meldkamer (abonnement AL1 of AL2);
- abonnement alarmopvolging (soms ook keyholding genoemd);
- alarmbundel voor 5 / 10 of 15 stuks;
- of een totaalpakket waarin de eerste drie diensten opgenomen zijn.

Facturatie frequentie
Om de facturatie overzichtelijker te maken hebben wij ervoor gekozen om per deelnemer een vaste  frequentie te bepalen op basis van de facturen die u voorheen van G4S ontving. Tot voorkort ontvingen deelnemers soms 7 facturen per jaar, collectief per kwartaal, alarmopvolging per half jaar en meldkamer per jaar. Deelnemers ontvangen vanaf nu maximaal 4x per jaar een factuur waarop alle afgenomen diensten staan, bij sommige deelnemers betreft het zelfs maar 1 of 2 facturen op jaarbasis.

Als u hierover een vraag heeft, of u de frequentie wilt wijzigen, dan kan dat vanzelfsprekend en kunt u contact met ons opnemen. 
Vooruitblik 
 
Het verbeteren van de communicatie, het inrichten van een servicedesk en het zelf factureren zijn de eerste stappen die wij gezet hebben om het contact met de deelnemers te verbeteren. Hier blijft het wat ons betreft niet bij. Wij willen nog meer voor onze deelnemers gaan betekenen, ook als het gaat om wat wij aanbieden en voor welke prijs.

Uitbreiding dienstverlening

Wij vinden het belangrijk dat de dienstverlening vanuit het collectief goed aansluit bij de wensen van u als deelnemer. Dat is een van de redenen geweest om deze slag te maken, te zorgen voor een servicedesk en makkelijker contact te creeren.

De dienstverlening die wij nu uitvoeren is vrij traditioneel ingericht. Dit vormt een goede basis, maar er is meer mogelijk. Dit jaar gaan wij aanvullende dienstverlening aanbieden die gericht is op onderwerpen waarvan wij horen dat die spelen bij deelnemers. U kunt daarbij bijvoorbeeld denken aan Cybercrime, AED en bedrijfshulpverlening (BHV). Vanzelfsprekend gaan we daarover in gesprek om te komen tot een goed aanbod dat financieel aantrekkelijk is.

Graag horen wij het van u als er onderwerpen zijn die mist in het dienstverleningpakket. U kunt deze zowel telefonisch als per email kenbaar maken.

Eenvoudige tariefstelling
De tariefsteling is in de loop van de jaren gegroeid naar hoe deze nu gehanteerd wordt. Wij gaan 2020 benutten om te verkennen hoe we de tariefstelling overzichtelijker en vooral eenduidiger te maken. Het streven is een gelijk tarief voor iedere deelnemer die dezelfde dienstverlening afneemt, ongeacht het aantal jaren dat een bedrijf deelnemer is. 

Deze nieuwsbrief wordt mede mogelijk gemaakt door:  
Mazars
 
Bekijk online | Contact | Afmelden | Website

Stichting Collectieve Beveiliging Amsterdam | Postbus 19406 | 1000 GK Amsterdam
Telefoon 020-2141045 | E-mail servicedesk@collectieve-beveiliging-amsterdam.nl