Indien deze nieuwsbrief niet correct wordt weergegeven, klik dan hier voor de online versie.  
Collectieve Beveiliging Amsterdam
Datum 13 maart 2019
Beste deelnemer,

De veiligheid op de bedrijventerreinen is belangrijk, met name op de tijdstippen dat u niet in het bedrijf aanwezig bent. Als deelnemer levert u een grote bijdrage aan de veiligheid van en rondom uw pand. Helaas kunt u niet altijd zien wat de collectieve beveiliging doet omdat onze diensten veelal in de avond, nacht en weekend zijn. Om die reden zijn wij gestart met Security Checks, daarbij wordt elke deelnemer bezocht en gecontroleerd op een aantal belangrijke aspecten die invloed hebben op de veiligheid. De eerste reacties van deelnemers hierop zijn positief!

Bent betrokken bij de veiligheid en heeft u een aantal uren op jaarbasis beschikbaar om mee te denken in het bestuur? Wij nodigen u graag uit om zitting te nemen in het bestuur. 

Naast de oproep om bestuurslid te worden, leest u wat wij in 2018 bereikt hebben en vindt u meer over een nieuw en gratis initiatief om de veiligheid van uw kantoor- of bedrijfspand te vergroten. 
Tweede rode loper sessie Diemen
 
Op 15 februari vond de eerste rode loper sessie plaats bij het G4S kantoor in Diemen. Daarvoor zijn alle deelnemers uit Diemen uitgenodigd. Doel was om deelnemers een kijkje in de keuken te geven van de collectieve beveiliging en onder het genot van een broodje samen in gesprek te gaan.

Uit de gesprekken bleek dat ondernemers zelf veel zien, zij dat binnen het bedrijf met elkaar delen, maar de collectieve beveiliging niet informeren. Door dat wel te doen, kunnen wij extra aandacht schenken aan de punten waar u zich zorgen over maakt.

Heeft u de rode loper sessie gemist? Geen probleem! Op dinsdag 9 april krijgt u de gelegenheid alsnog bij de rode loper sessie aanwezig te zijn. Iedere deelnemer is welkom, ongeacht in welk gebied uw bedrijf gevestigd is. Wij ontvangen u graag tussen 16.00 en 17.30 uur.
Wordt u ons nieuwe bestuurslid?
  - Heeft u tijd om 6 keer per jaar te vergaderen?
- Vindt u de veiligheid op de bedrijventerreinen ook zo belangrijk?
- Wilt u actief meedenken met de andere bestuursleden?
- Heeft u punten die u graag verbeterd zou willen zien?

Wij nodigen u uit om mee te denken binnen het bestuur! Graag komen wij in contact met ondernemers die hier actief een rol in willen vervullen. Als u meer wilt weten, dan horen wij dat graag. U kunt een email sturen naar info@collectievebeveiliging.eu of telefonisch contact opnemen met de directeur Debora Lenten op 06-15406098.
Heeft u een al risicoscan laten doen?
 
In oktober vorig jaar is de risicoscan bedrijfsinbraken geintroduceerd. Bij deze scan wordt uw pand en de omgeving gescand op kwalitatieve en betrouwbare inbraakbeveiliging. 

Als u gevestigd bent op een van de volgende terreinen: Amstel III (ZO), Sloterdijk I & III (NW), Bedrijventerrein Schinkel (Z), Teleport (NW) of Ouder-Amstel dan kunt u gratis een scan laten uitvoeren ter waarde van € 500,-.

Bent u met uw bedrijf geinteresseerd, stuurt u dan een email naar debora.lenten@veiligeramsterdam.nl
Samen kunnen we de bedrijventerreinen en de bedrijven op die terreinen veiliger maken.
KVO-U overleg hotels Bullewijk
De Stichting Collectieve Beveiliging Amsterdam is sinds eind vorig jaar betrokken bij een overleg Keurmerk Veilig Ondernemen Uitgaan. Dit keurmerk is een instrument om samen met alle betrokken partners de veiligheid en leefbaarheid te vergroten in dit geval rondom een aantal hotels in Bullewijk.

Gezamenlijk is een schouw uitgevoerd, wordt een enquete gehouden onder bezoekers, passanten en ondernemers en wordt mede op basis daarvan een maatregelenmatrix opgesteld. In die matrix wordt beschreven wie wat wanneer gaat doen om een bijdrage te leveren aan het verbeteren van de leefbaarheid en/of veiligheid.
De resultaten van 2018 in beeld
Aanrijtijd prio 1 en 2 Aanrijtijd prio 3 Rake inbraken
De aanrijtijd is ingedeeld in 3 prioriteiten, prio 1 en 2:
- Doelstelling prio 1: in 95% binnen 7 minuten ter plaatse. 
- Gerealiseerd prio 1: gemiddeld 96,5%, in 2 maanden was het onder de gestelde norm.

- Prio 2: in 90% binnen 15 minuten ter plaatse. Helaas is dat in 6 maanden niet gehaald. Hierover zijn we in gesprek.
Resultaat prio 3:
- Doelstelling prio 3: in 90% binnen 30 minuten ter plaatse.
- Gerealiseerd: gemiddeld 91,25%, in 3 maanden was het onder de gestelde norm, 9 maanden was het boven de gestelde norm.
In heel 2018 zijn er bij onze deelnemers geen inbraken geweest, een mooi resultaat!

Er is 1 straatrace geconstateerd.

Er zijn 158 verdachte personen waargenomen en gemeld bij de politie, 1940 keer is defecte straatverlichting gemeld en 874 openstaande hekken geconstateerd.

Deze nieuwsbrief wordt mede mogelijk gemaakt door:  
Mazars
 
Bekijk online | Contact | Afmelden | Website

Stichting Collectieve Beveiliging Amsterdam | Postbus 19406 | 1000 GK Amsterdam
Telefoon 06-15406098 | E-mail info@collectievebeveiliging.eu