Indien deze nieuwsbrief niet correct wordt weergegeven, klik dan hier voor de online versie.  
Collectieve Beveiliging Amsterdam
Datum 2 april 2015
Beste ondernemer,
 
Begin december heeft u een tweetal nieuwsbrieven ontvangen over de uitkomst van de tenderprocedure en het aanbod dat wij u samen met G4S aanbieden. Wij constateren dat nog niet alle deelnemers overgegaan zijn naar G4S, hebben vernomen dat deelnemers rechtstreeks benaderd zijn door Securitas en ook een aantal ingegaan is op het aanbod dat zij gedaan hebben.

Het kan dus zijn dat u formeel geen deelnemer meer bent van de stichting, maar graag willen wij u toch middels deze nieuwsbrief informeren over de voortgang en ontwikkelingen.
G4S nieuwe collectieve beveiliger
Beveiligingsbedrijf G4S is als beste uit de tenderprocedure gekomen. Vanaf 1 januari 2015 voert G4S de collectieve beveiliging uit in het gebied. Zij rijden de preventieve rondes en volgen alarmmeldingen bij deelnemers op. Daarnaast zijn wij in gesprek met de politie over een nieuw convenant waarmee we informatie op detailniveau kunnen gaan uitwisselen en de samenwerking tussen de politie en G4S verder versterkt wordt. G4S heeft veel ervaring met deze manier van werken in Amsterdam Zuidoost wat het opzetten een stuk gemakkelijker maakt.
Securitas verstrekt mogelijk onjuiste en misleidende informatie
In de vorige nieuwsbrief gaven wij aan dat Securitas mogelijk onjuiste informatie verstrekt waarmee u niet volledig juist geïnformeerd wordt en de stichting in een slecht daglicht geplaatst wordt.

In de aanbiedingen van Securitas geven zij bijvoorbeeld aan dat het bedrijf een goedkopere prijs kan hanteren omdat zij geen afdracht meer aan de stichting hoeven te betalen. In verschillende aanbiedingen brengt het bedrijf de prijs van € 8.400,- terug naar € 1.500,- of van ruim € 600,- naar € 100,-. De raamovereenkomst die wij met Securitas hadden, behelst echter een afdracht van slechts 6%. Een misleidend verschil van 76%!
Aandachtspunten & tips
U maakt vanzelfsprekend zelf de keuze of u collectief deelnemer blijft en overstapt naar G4S of dat u het aanbod van Securitas aanneemt. Wij willen u wel wijzen op een aantal punten die u in uw overweging mee kunt nemen:
- de kwaliteit van de dienstverlening door Securitas wordt niet gegarandeerd door de stichting;
- de kwaliteit van de dienstverlening van Securitas wordt door de stichting niet gemonitord, dit betekent dat wij niet controleren of Securitas voldoende preventief surveilleert in de openbare ruimte, maar ook niet of zij de aanrijtijden halen;
- de raamovereenkomst tussen de stichting en Securitas is vervallen, mogelijk is onduidelijk welke dienstverlening zij u nu bieden en wat u precies van het getekende / te tekenen contract kunt verwachten; 
- het convenant tussen de politie, stichting en Securitas is niet meer van toepassing waarmee Securitas de politie op dezelfde wijze zal moeten benaderen als alle andere burgers en zij geen informatie meer ontvangen op basis waarvan er informatiegestuurd gewerkt kan worden.

Tips die wij u mee wil geven:
- let goed op of er preventieve surveillance plaatsvindt;
- houd de aanrijtijden in de gaten;
- controleer goed waar u eventueel voor tekent, wat u voor dienstverlening ontvangt en bekijk of deze in verhouding staat tot de dienstverlening vanuit het collectief
Wat wij bieden...
De Stichting Collectieve Beveiliging Amsterdam biedt u een compleet pakket collectieve beveiliging voor een goede en reële prijs. Wij bieden verder zekerheid over dat hetgeen u afneemt ook daadwerkelijk geleverd wordt, intensieve preventieve surveillance mede op basis van politie-informatie en een korte aanrijtijd mocht er onverhoopt toch een alarmmelding zijn? Sluit u dan aan bij de collectieve beveiliging!

De stichting behartigt uw belangen, controleert de geleverde dienstverlening van G4S, zorgt voor de afhandeling van een eventuele klacht en zorgt indien nodig dat er tijdig bijgestuurd wordt. Ons doel is om dit gebied samen nog veiliger maken, u te ontzorgen en te informeren en met een stijging van de dekkingsgraad nog meer voor u te kunnen betekenen dan wel de dienstverlening goedkoper te kunnen maken.
Vragen
  Mocht u vragen hebben over het proces dan kunt u contact opnemen met Debora Lenten, directeur SCBA, via debora.lenten@veiligeramsterdam.nl.

Mocht u vragen hebben aan G4S of een afspraak willen maken om de dienstverlening via hen te laten uitvoeren, dan kunt u contact opnemen met Jelle Steenbeeke, accountmanager G4S via jelle.steenbeeke@nl.g4s.com
Volg ons op Twitter
Via ons Twitter-account @CBAmsterdam brengen we volgers op de hoogte over algemene informatie over veiligheid, wat er speelt in het collectieve gebied en hoe het gesteld is met de veiligheid aldaar? Daarnaast delen we tips met waar u zelf op kunt letten of hoe u bijvoorbeeld subsidie kunt krijgen op veiligheidsmaatregelen.
 
Blijf ook op de hoogte en deel uw ervaringen viaTwitter: @CBAmsterdam 
 

Deze nieuwsbrief wordt mede mogelijk gemaakt door:  
Mazars
 
Bekijk online | Contact | Afmelden | Website

Stichting Collectieve Beveiliging Amsterdam | Postbus 19406 | 1000 GK Amsterdam
Telefoon 06-15406098 | E-mail info@collectievebeveiliging.eu