Indien deze nieuwsbrief niet correct wordt weergegeven, klik dan hier voor de online versie.  
Collectieve Beveiliging Amsterdam
Datum 17 maart 2015
Beste deelnemer,
 
De laatste maanden van 2014 hebben voor het bestuur van de stichting in het teken gestaan van een tenderprocedure. Het doel was om te kijken of het huidige aanbod naar de deelnemers nog steeds het beste aanbod is voor de beste prijs. In deze nieuwsbrief leest u alles over de tender en de uitkomst.
Traject offerte aanvraag
Er zijn 6 partijen uitgenodigd om aan de tender mee te doen. De partijen konden zelf kiezen of zij een offerte aan wilden bieden voor Zuid Oost of Westpoort of beide gebieden. Uiteindelijk hebben 3 partijen een offerte uitgebracht. Op basis van de beoordeling van deze offertes zijn vervolgens 2 bedrijven uitgenodigd voor een interviewronde met het bestuur en de directeur. 
SCBA kiest in Zuid Oost en in Westpoort voor G4S
 
Het bestuur heeft het bedrijf G4S gekozen als partij waar de SCBA een raamovereenkomst mee gaat sluiten om voor de komende drie jaar de collectieve bedrijfsterreinbeveiliging te verzorgen in zowel Zuid Oost als Westpoort.

G4S heeft in haar offerte, naar oordeel van het bestuur, de beste prijs / kwaliteit verhouding neergelegd en heeft bovendien een uniek concept gepresenteerd waarmee wij de deelnemers en prospect een heel goed aanbod kunnen doen.

In hun filosofie van collectieve terreinbeveiliging staat het collectief centraal. Hierbij wordt gewerkt met ondersteuning van moderne middelen zoals een portal (digitaal platform BusinessParc 360) waarin u onder andere kunt zien hoe het gesteld is met de veiligheid, een app en de inzet van een dedicated accountmanager. Daarnaast is er een duidelijke en aantrekkelijke tariefstelling waarmee verwacht wordt dat het dekkingspercentage sterk zal stijgen.

Wat betekent dit concreet voor u?
Het pakket en de prijs

Tot op heden was het altijd lastig te zeggen wat de kosten waren voor deelname aan het collectief. Tal van vragen moesten beantwoord worden, punten werden opgeteld en in mindering gebracht en het totaal aantal punten bepaalde vervolgens de categorie en daarmee de prijs. Dat systeem is verleden tijd!

Een eenvoudige bepaling van de prijs, voor iedereen duidelijk en misschien nog wel belangrijker een compleet pakket dat voor de meeste bedrijven goedkoper is waardoor de drempel om deel te nemen lager wordt en het aantal deelnemers verder kan groeien.

Op grond van het aantal vierkante meters (vloeroppervlak pand plus, indien gewenst, het aantal vierkante meters perceeloppervlak dat niet openbaar toegankelijk is maar waar u wel surveillance wenst) wordt bepaald wat de kosten voor deelname zijn. Een bedrijf tot en met 2500 vierkante meters betaalt € 695,- per jaar en een bedrijf met 2501 vierkante meters of meer betaalt € 1495,- per jaar. Voor dat bedrag krijgt u:
- preventieve surveillance in de openbare ruimte rond uw pand
- abonnement alarmopvolging en keyholding
- abonnement alarmcentrale (AL1, voor AL2 geldt een meerprijs)
- 5 gratis alarmopvolgingen per jaar
- gebruik maken van het BusinessParc 360 portal en app

Een compleet pakket waarbij voor deelnemers geldt dat additionele diensten tegen een gereduceerd tarief worden aangeboden!

Hoe ziet het vervolg eruit voor u?
 
De komende periode start G4S met het contact leggen met alle deelnemers in Zuid Oost. Door de grote veranderingen in het pakket en de prijs komt G4S bij u langs met twee contracten, één tussen u en de stichting en één tussen u en G4S. Deze vervangen de huidige contracten.

G4S bekijkt samen met u op basis van het aantal vierkante meters wat de nieuwe prijs voor u gaat worden. Zij helpen u waar nodig met praktische zaken en geven tips om de overgang zo soepel mogelijk te laten verlopen.

In de afgelopen periode zijn de deelnemers in Westpoort reeds benaderd aangezien daar een wisseling van Securitas naar G4S plaatsvond.

Nadat alle bestaande deelnemers bezocht zijn, gaat de acquisitie van start onder alle bedrijven die nog geen deelnemer zijn om zo de dekkingsgraad te gaan verhogen.

Wilt u dat G4S snel met u een afspraak maakt? Dan kunt u rechtstreeks contact leggen met de accountmanager Jelle Steenbeeke van G4S op 06-23366315. Als u vragen heeft over de tender en de gemaakte keuze, dan kunt u contact opnemen met Debora Lenten van de SCBA op 06-15406098.

Wij hopen dat dit nieuwe aanbod van een compleet pakket voor een aantrekkelijke prijs u aanspreekt, u deelnemer blijft van het collectief en mogelijk omliggende ondernemers enthousiast kunt maken zich ook aan te sluiten. Alleen samen kunnen we de bedrijventerreinen nog veiliger maken!
Volgt u ons al?
Wilt u ook algemene informatie ontvangen over veiligheid, weten wat er speelt in het gebied en hoe het gesteld is met de veiligheid? Ontvangt u graag tips met waar u zelf op kunt letten of hoe u bijvoorbeeld subsidie kunt krijgen op veiligheidsmaatregelen?

Volg ons dan op Twitter: @CBAmsterdam 
 

Deze nieuwsbrief wordt mede mogelijk gemaakt door:  
Mazars
 
Bekijk online | Contact | Afmelden | Website

Stichting Collectieve Beveiliging Amsterdam | Postbus 19406 | 1000 GK Amsterdam
Telefoon 06-15406098 | E-mail info@collectievebeveiliging.eu