Indien deze nieuwsbrief niet correct wordt weergegeven, klik dan hier voor de online versie.  
Collectieve Beveiliging Amsterdam
Datum 23 december 2014
Beste deelnemer,
 
Begin december heeft u een nieuwsbrief otvangen met de uitkomst van de tenderprocedure en het aanbod dat wij samen met G4S aan u bieden. In de afgelopen periode is er wat verwarring onstaan bij een aantal deelnemers naar aanleiding van de benadering door Securitas. Deze onduidelijkheid willen we graag wegnemen en om die reden versturen wij deze extra nieuwsbrief.
Uitkomst tender
Op 3 december hebben wij u geïnformeerd over de uitkomst van de tender voor de collectieve beveiliging in Westpoort. Vanaf 1 januari 2015 zal G4S de collectieve beveiliging gaan uitvoeren. Samen met G4S bieden wij u een nieuw concept aan, een duidelijke tariefstructuur, een compleet pakket beveiliging, informatie naar deelnemers over wat het collectief nu eigenlijk doet in de avonden en nachten (via een online platform en een smartphone app) en dat allemaal voor een aantrekkelijke prijs. De prijs is scherp doordat deelname nu ook voor zzp’ers en kleine bedrijven betaalbaar is geworden en voor grote bedrijven goedkoper is dan het tot nu toe was. Met dit concept verwachten wij een sterke groei in het aantal deelnemers waardoor de veiligheid nog verder verbeterd kan worden!
Securitas: verliezende partij
Eerder is al aangegeven dat beveiligingsbedrijf Securitas de tender heeft verloren. Hun aanbieding was op een aantal fronten teleurstellend, niet vernieuwend en bood niet de beste kwaliteit voor de beste prijs. De prijs die zij in de offerte aanboden was exact gelijk aan de prijs en de indeling van de afgelopen vier jaar. Hiermee is de kans op groei, zonder grote aanvullende vernieuwende punten, erg klein terwijl wij als stichting juist een hogere dekkingsgraad ambiëren en daardoor voor u een betere beveiliging.
Securitas verstrekt mogelijk onjuiste en misleidende informatie
Helaas blijkt Securitas geen goede verliezer en hebben zij u inmiddels (bijna) allemaal benaderd. Dat is op zichzelf begrijpelijk aangezien zij een commercieel bedrijf zijn, ware het niet dat zij mogelijk onjuiste informatie verstrekken waarmee zij de stichting ook nog eens in een slecht daglicht plaatsen en uw vertrouwen in de stichting mogelijk ernstig schaden.

In enkele door ons van u ontvangen aanbiedingen van Securitas geven zij aan dat zij een goedkopere prijs kunnen hanteren omdat zij geen afdracht meer aan de stichting hoeven te betalen. Kijkend naar de raamovereenkomst die wij met hen hadden, ging het om een afdracht van 6%. Wij hebben inmiddels meerdere voorbeelden gezien waar zij echter de prijs van € 8.400,- naar € 1.500,- terug brengen of van ruim € 600,- naar € 100,- wat een afdracht van ruim 82% en 83% suggereert in plaats van 6%!
Geen kwaliteitsgarantie
Vanzelfsprekend bent u in de gelegenheid om zelf de keuze te maken of u collectief deelnemer blijft en overstapt naar G4S of dat u het aanbod van Securitas aanneemt. Wij staan als stichting echter niet garant voor de kwaliteit van dienstverlening aangeboden door Securitas. Een groot aantal deelnemers heeft de overstap naar G4S al gemaakt omdat zij deelnemer willen blijven van de collectieve beveiliging verzorgd door de stichting. Met een afnemend aantal deelnemers is het de vraag of Securitas gedurende de collectieve tijden preventief aanwezig zal zijn en blijven in het gebied en daarmee de aanrijtijden zal halen.

Daarnaast zal het convenant tussen de politie en de stichting met Securitas beëindigd worden en zullen zij die detail informatie niet meer ontvangen. Juist dit convenant, wat wij nu met G4S en de politie gaan ondertekenen, is erg belangrijk. Dit maakt dat de surveillance informatie gestuurd ingezet kan worden, er direct contact is tussen de politie en de collectieve surveillance, zij rechtstreeks contact kunnen leggen als ondersteuning vanuit de politie gewenst is en wij u kunnen informeren over veiligheid op het bedrijventerrein waar u gevestigd bent.
Vragen?
  Mocht u vragen hebben over het proces dan kunt u contact opnemen met Debora Lenten, directeur SCBA, via debora.lenten@veiligeramsterdam.nl.

Mocht u vragen hebben aan G4S of een afspraak willen maken om de dienstverlening via hen te laten uitvoeren, dan kunt u contact opnemen met Jelle Steenbeeke, accountmanager G4S op jelle.steenbeeke@nl.g4s.com
Volgt u ons al?
Wilt u ook algemene informatie ontvangen over veiligheid, weten wat er speelt in het gebied en hoe het gesteld is met de veiligheid? Ontvangt u graag tips met waar u zelf op kunt letten of hoe u bijvoorbeeld subsidie kunt krijgen op veiligheidsmaatregelen?

Volg ons dan op Twitter: @CBAmsterdam 
 
Kerstgroet
  Wij wensen u en uw naasten hele fijne feestdagen en een gezond, succesvol en veilig 2015 toe!

Deze nieuwsbrief wordt mede mogelijk gemaakt door:  
Mazars
 
Bekijk online | Contact | Afmelden | Website

Stichting Collectieve Beveiliging Amsterdam | Postbus 19406 | 1000 GK Amsterdam
Telefoon 06-15406098 | E-mail info@collectievebeveiliging.eu