Indien deze nieuwsbrief niet correct wordt weergegeven, klik dan hier voor de online versie.  
Collectieve Beveiliging Amsterdam
Datum 3 december 2014
Beste deelnemer,
 
De afgelopen periode heeft voor het bestuur van de stichting in het teken gestaan van een tenderprocedure. Het doel was om te kijken of het huidige aanbod naar de deelnemers nog steeds het beste aanbod is voor de beste prijs. In deze nieuwsbrief leest u alles over de tender en de uitkomst.
Traject offerte aanvraag
Er zijn 6 partijen uitgenodigd om aan de tender mee te doen. De partijen konden zelf kiezen of zij een offerte aan wilden bieden voor Zuid Oost of Westpoort of beide gebieden. Uiteindelijk hebben 3 partijen een offerte  uitgebracht. Op basis van de beoordeling van deze offertes zijn vervolgens 2 bedrijven uitgenodigd voor een interviewronde met het bestuur en de directeur. 
SCBA kiest in Zuid Oost en in Westpoort voor G4S
 
Het bestuur heeft het bedrijf G4S gekozen als partij waar de SCBA een raamovereenkomst mee gaat sluiten om voor de komende drie jaar de collectieve bedrijfsterreinbeveiliging te  verzorgen in zowel Zuid Oost als Westpoort.

G4S heeft in haar offerte, naar oordeel van het bestuur, de beste prijs / kwaliteit verhouding neergelegd en heeft bovendien een uniek concept gepresenteerd waarmee wij de deelnemers en prospect een heel goed aanbod kunnen doen.

In hun filosofie van collectieve terreinbeveiliging staat het collectief centraal. Hierbij wordt gewerkt met ondersteuning van moderne middelen zoals een portal (digitaal platform BusinessParc 360), een app en de inzet van een dedicated accountmanager. Daarnaast is er een duidelijke en aantrekkelijke tariefstelling waarmee verwacht wordt dat het dekkingspercentage sterk zal stijgen.

Wat betekent dit concreet voor u?
Het pakket en de prijs

Tot op heden was het altijd lastig te zeggen wat de kosten waren voor deelname aan het collectief. Er moesten vragen beantwoord worden, er vond een optelling van punten plaats en het aantal punten bepaalde de categorie en daarmee de prijs. Dat systeem is verleden tijd!

Een eenvoudige bepaling van de prijs, voor iedereen duidelijk en misschien nog wel belangrijker een compleet pakket dat voor de meeste bedrijven goedkoper is waardoor de drempel om deel te nemen lager wordt en het aantal deelnemers verder kan groeien.

Op grond van het aantal vierkante meters (vloeroppervlak pand en indien van toepassing perceeloppervlak) wordt bepaald wat de kosten voor deelname zijn. Een bedrijf met weinig vierkante meters betaalt € 695,- per jaar en een bedrijf met veel vierkante meters betaalt € 1495,- per jaar. Voor dat bedrag krijgt u:
- preventieve surveillance in de openbare ruimte rond uw pand
- abonnement alarmopvolging en keyholding
- abonnement alarmcentrale (AL1, voor AL2 geldt een meerprijs)
- 5 gratis alarmopvolgingen per jaar
- gebruik maken van het BusinessParc 360 portal en app

Een compleet pakket waarbij voor deelnemers geldt dat additionele diensten tegen een gereduceerd tarief worden aangeboden!

Hoe ziet het vervolg eruit voor u?
 
Deze week start G4S met het contact leggen met alle deelnemers in Westpoort omdat daar een wijziging van beveiligingsbedrijf gaat plaatsvinden. Uw contract collectieve beveiliging vervalt van rechtswege per 1 januari 2015 doordat de raamovereenkomst tussen SCBA en Securitas vervalt. Als G4S bij u langs komt of contact opneemt wordt gekeken of u valt onder een klein of groot bedrijf en kunt u de overstap maken naar G4S. Zij helpen u waar nodig met praktische zaken en geven tips om de overgang zo soepel mogelijk te laten verlopen.

In het eerste kwartaal van 2015 start G4S met het bezoeken van alle deelnemers in Zuid Oost om ook hen het mooie aanbod te doen en de bestaande pakketten om te zetten naar dit nieuwe concept. Als ook dat afgerond is, gaat de acquisitie starten onder alle bedrijven die nog geen deelnemer zijn om zo de dekkingsgraad te gaan verhogen.

Wilt u dat G4S snel met u een afspraak maakt? Dan kunt u rechtstreeks contact leggen met de accountmanager Jelle Steenbeeke van G4S op 06-23366315. Als u vragen heeft over de tender en de gemaakte keuze, dan kunt u contact opnemen met Debora Lenten van de SCBA op 06-15406098.

Wij hopen dat dit aanbod u als deelnemer aanspreekt en u in Westpoort allemaal de overstap maakt van beveiliger en daarmee deelnemer blijft van het collectief. Alleen samen kunnen we de bedrijventerreinen nog veiliger maken!
Volgt u ons al?
Wilt u ook algemene informatie ontvangen over veiligheid, weten wat er speelt in het gebied en hoe het gesteld is met de veiligheid? Ontvangt u graag tips met waar u zelf op kunt letten of hoe u bijvoorbeeld subsidie kunt krijgen op veiligheidsmaatregelen?

Volg ons dan op Twitter: @CBAmsterdam 
 

Deze nieuwsbrief wordt mede mogelijk gemaakt door:  
Mazars
 
Bekijk online | Contact | Afmelden | Website

Stichting Collectieve Beveiliging Amsterdam | Postbus 19406 | 1000 GK Amsterdam
Telefoon 06-15406098 | E-mail info@collectievebeveiliging.eu