Indien deze nieuwsbrief niet correct wordt weergegeven, klik dan hier voor de online versie.  
Collectieve Beveiliging Amsterdam
Datum 11 april 2014
Beste deelnemer,

Bij deze ontvangt u de eerste nieuwsbrief van dit jaar. In deze nieuwsbrief kunt u lezen hoe u meer informatie kunt krijgen over veiligheid, wat het uitwisselen van informatie oplevert en welke instantie u in welke gevallen het best kunt benaderen. Veel leesplezier!
Convenant positief geëvalueerd
Het convenant op basis waarvan de stichting, politie en beveiligingsbedrijf G4S informatie mogen delen met elkaar is geëvalueerd door de stuurgroep. De bevindingen zijn positief, partijen weten elkaar beter te vinden, ondersteunen elkaar daar waar nodig, wisselen informatie uit en deze zorgt soms ook voor net die ontbrekende informatie die nodig was. Het convenant zal dus verlengd worden, een mooi resultaat van de samenwerking tot nu toe. Natuurlijk zijn er ook enkele verbeterpunten benoemd waar in de komende periode aandacht aan besteed zal worden. Met deze verbeteringen verwachten we de samenwerking nog beter te maken en samen te zorgen voor een veilig(er) gebied.
Welke instantie benadert u als er iets gebeurt en hoe?
 
Op het moment dat er iets gebeurt in uw pand of in de omgeving daarvan, blijkt dat het niet altijd duidelijk is met welke instantie er contact gezocht kan worden en op welke manier. Hieronder kunt u lezen wie u belt/emailt in welke situatie:

- 112 belt u als er spoed is, maar ook bij een heterdaadsituatie of als er een verdachte omstandigheid is bijvoorbeeld u ziet iemand een bivakmuts op doen en een breekijzer uit de kofferbak pakken of als u iemand een autoruit ziet inslaan, maar natuurlijk ook in geval van een ernstig ongeval.

- 0900-8844 belt u als er wel politie moet komen, maar er geen spoed is. Dit kan het geval zijn als er parkeeroverlast is veroorzaakt door bijvoorbeeld een bedrijf in de omgeving, maar ook als u vermoedt dat er bijvoorbeeld drugs gehandeld wordt in de omgeving.

- email naar G4S (surveillance.amsterdam@nl.g4s.com) als er (tijdelijk) bijzondere bedrijfsomstandigheden zijn bijvoorbeeld een grote voorraad dure artikelen zodra zij extra een oogje in het zeil kunnen houden. Ook als er afwijkende situaties zijn die u niet meteen kunt plaatsen, maar waarbij u wel een “onderbuikgevoel” krijgt dat er iets niet klopt kunt u een email sturen. Bij voorkeur voorzien van signalement, kenteken, eventueel beeldmateriaal en de momenten en plaats waar dit zich voordoet.
Interview informatie-uitwisseling

Wat is jouw naam?
Arnold Schellinger

Wat is je functie?
Vrijwillig ambtenaar van politie

Wat is jouw rol precies in de samenwerking tussen de stichting, de politie en het beveiligingsbedrijf?
Ik zorg voor de wekelijkse uitgave van "De Uitwisseling" en sluit aan bij overleggen inzake deze.
 
Wat is het belang van het uitbrengen van De Uitwisseling?
De deelnemers aan het convenant wisselen informatie uit aan elkaar vanuit hun respectievelijke organisatie. Zo levert de politie informatie aan over de 7 industriegebieden in en om Amsterdam.

Wat is het effect van het delen van informatie via De Uitwisseling?
Doordat de politie "De Uitwisseling" wekelijks uitgeeft voorziet zij de surveillanten van G4S (de ogen en oren van de politie) in de bedoelde gebieden van informatie waardoor deze een naslag hebben en tijdens hun dienst gerichter kunnen waarnemen en de politie kunnen informeren over voorkomende situaties.
 
Wat merken de deelnemers van die samenwerking, zijn er aansprekende resultaten?
Deelnemers merken een gerichter surveillancebeeld in hun gebied. Een mooi voorbeeld staat verderop in de nieuwsbrief, waarin een surveillant criminaliteit heeft voorkomen in goede samenwerking met de politie.

Wat zou je ondernemers in het gebied willen meegeven?
Meld pro-actief verdachte zaken. Bijvoorbeeld; er liggen opeens pallets bij mijn bedrijf die er eerst niet lagen, deze kunnen worden gebruikt als trap. Straatverlichting doet het niet meer, inbrekers hebben een hekel aan licht. Ruit is stuk maar er is niet ingebroken en/of er is niemand binnen geweest, kapotte ruit wordt vaak tijdelijk vervangen door een plaat hout of plexiglas. De dag hierop komt een inbreker terug want een plaat hout of plexiglas weghalen maakt geen lawaai. Noteer dag, datum, tijdstip, kentekens en signalement van verdachte voertuigen en personen en geef deze direct door aan de politie. 

Delen van informatie
 

Wij willen u graag informeren over:
- wat er gebeurt in het gebied;
- hoe het gesteld is met de veiligheid;
- punten waar u zelf op kunt letten en u tips geven.

Maar wij ontvangen ook graag informatie van u, want u weet precies wat er past in de omgeving van uw bedrijf en wat er anders / verdacht is. Om informatie te kunnen delen hebben wij een LinkedIn profiel aangemaakt. Wilt u ook informatie ontvangen en informatie met ons delen, maak dan een connectie met ons op LinkedIn en sluit u aan bij onze groep Veiliger Amsterdam, Veiliger Diemen, Veiliger Ouder-Amstel.

Via Twitter gaan wij u ook informeren, volgt u ons al?

Oplettende surveillant voorkomt criminaliteit
Op 14 maart zag de mobiele collectieve surveillant aan het begin van de nacht een groep van 5 mannen lopen. De surveillant kreeg het vermoeden dat hun auto afgesleept was aangezien zij naar het stadsdeelkantoor liepen. Het stadsdeelkantoor was vanzelfsprekend dicht waarop de groep mannen vertrok en in het gebied rond bleef lopen, daarbij trokken zij onderweg aan verschillende deuren. De surveillant heeft hierop gelijk de politie in kennis gesteld, die in zeer korte tijd ter plaatse was. De heren werden aangesproken, hun auto bleek inderdaad in beslag te zijn genomen en zij waren op zoek naar een slaapplaats. De politie heeft ze verwezen naar het centrum van Amsterdam. Door deze alerte surveillant, en het snelle schakelen met de politie, is waarschijnlijk een inbraak en alle daarmee gepaard gaande schade voorkomen.
Schoon, heel en veilig
 
De veiligheid en het veiligheidsgevoel kunnen beïnvloed worden door hoe schoon en heel de omgeving is. Ook aan die twee aspecten besteden wij aandacht vanuit het collectief. Zo wordt niet functionerende straatverlichting gemeld en houden wij de afhandeling daarvan in de gaten. De afgelopen 5 weken zijn er meer dan 40 kapotte straatlantarenpalen gemeld en deze zijn inmiddels (op 1 lantarenpaal na) allemaal gerepareerd.

Ziet u een kapotte lantarenpaal, losliggende stoeptegels, (grof) vuil in de openbare ruimte dan kunt u dit doorgeven via de website van de gemeente Amsterdam of via het telefoonnummer 14020.
Heeft u het deelnemerscontract al getekend?
 

U heeft enige tijd geleden een contract ontvangen van de stichting waarin uw deelname aan het collectief vastgelegd wordt. Als u het contract al heeft getekend, dan is deze oproep niet voor u bestemd.

Heeft u het contract nog niet getekend? Dan verzoeken wij u dit alsnog te doen. Voor u verandert er niets, de betaling blijft via G4S verlopen en zij blijven de beveiliging uitvoeren. Aan dit contract zijn geen extra kosten verbonden.

Heeft u het contract nog niet getekend en kunt u het niet meer vinden, stuurt u dan een email naar info@collectievebeveiliging.eu met de bedrijfsnaam en locatie en sturen wij u het contract toe.  


Deze nieuwsbrief wordt mede mogelijk gemaakt door:  
Mazars
 
Bekijk online | Contact | Afmelden | Website

Stichting Collectieve Beveiliging Amsterdam | Postbus 19406 | 1000 GK Amsterdam
Telefoon 06-15406098 | E-mail info@collectievebeveiliging.eu