Indien deze nieuwsbrief niet correct wordt weergegeven, klik dan hier voor de online versie.  
Collectieve Beveiliging Amsterdam
Datum 11 april 2014
Beste deelnemer,

Bij deze ontvangt u de eerste nieuwsbrief van dit jaar. In deze nieuwsbrief kunt u lezen wat wij in de de collectieve diensten constateren, hoe u meer informatie kunt krijgen over veiligheid en wat u kunt doen als u per ongeluk een alarmmelding genereert. Veel leesplezier!
Werken buiten de reguliere kantoortijden

Als deelnemer van de collectieve beveiliging is het voor u en de andere deelnemers van groot belang om een goed samenspel te hebben met de uitvoerende partij, Securitas.

Niets is vervelender voor uw mede deelnemers, dan dat wanneer u zelf een melding veroorzaakt u deze niet afmeldt bij de meldkamer. Dit kan namelijk gevolgen hebben voor een melding bij een andere deelnemer waar wel iets aan de hand is, aangezien de surveillance auto maar naar 1 melding tegelijk kan.
 
Zorg dat er altijd iemand met een meldkamerpas aanwezig is die het alarm, als dat per ongeluk is afgegaan, kan afmelden. Is er niemand aanwezig, zorg dan dat hij of zij in kennis is gesteld van het feit dat er werkzaamheden buiten kantoortijd plaatsvinden en dat er mogelijk gebeld kan worden op het moment er iets fout gaat.

Wie belt u als er iets gebeurt?
 
Op het moment dat er iets gebeurt in uw pand of in de omgeving daarvan, blijkt dat het niet altijd duidelijk is met welke instantie er contact gezocht kan worden en op welke manier. Hieronder kunt u lezen wie u belt/emailt in welke situatie:

- 112 belt u als er spoed is, maar ook bij een heterdaadsituatie of als er een verdachte omstandigheid is bijvoorbeeld u ziet iemand een bivakmuts op doen en een breekijzer uit de kofferbak pakken of als u iemand een autoruit ziet inslaan, maar natuurlijk ook in geval van een ernstig ongeval.

- 0900-8844 belt u als er wel politie moet komen, maar er geen spoed is. Dit kan het geval zijn als er parkeeroverlast is veroorzaakt door bijvoorbeeld een bedrijf in de omgeving, maar ook als u vermoedt dat er bijvoorbeeld drugs gehandeld wordt in de omgeving.

- email naar Securitas (hosuadamwestpoort@securitas.nl) als u graag wat extra aandacht wil voor een bepaalde situatie bijvoorbeeld u ziet al 2 dagen achter elkaar dat er ’s ochtends veel glas op de parkeerplaats ligt dat er de dag ervoor niet lag of u ziet een bepaalde auto meerdere keren in het gebied rond sluitingstijd.
Delen van informatie
 

Wij willen u graag informeren over:
- wat er gebeurt in het gebied;
- hoe het gesteld is met de veiligheid;
- punten waar u zelf op kunt letten en u tips geven.

Maar wij ontvangen ook graag informatie van u, want u weet precies wat er past in de omgeving van uw bedrijf en wat er anders / verdacht is. Om informatie te kunnen delen hebben wij een LinkedIn profiel aangemaakt. Wilt u ook informatie ontvangen en informatie met ons delen, maak dan een connectie met ons op LinkedIn en sluit u aan bij onze groep Veiliger Amsterdam, Veiliger Diemen, Veiliger Ouder-Amstel.

Via Twitter gaan wij u ook informeren, volgt u ons al?

Wat zien wij in de collectieve diensten?

Een vraag die regelmatig aan ons gesteld wordt is: “Wat doet en ziet de stichting nu eigenlijk in de uren dat zij voor ons surveilleren op de terreinen?”. In de vorige nieuwsbrief hebben wij u al een kijkje achter de schermen gegeven van hoe de samenwerking met de politie eruit ziet. Wij willen u nu een greep laten zien uit wat wij in februari 2014 geconstateerd hebben, namelijk:

Zwerfvuil 6
(Gedumpt) huisvuil 16
Graffiti 7
Verdachte personen 2
Verdachte voertuigen 5
Hek stuk of open 45
Pallets tegen gebouw 3
Politie ter plaatse of gebeld 7

Deze meldingen worden doorgegeven aan de betreffende instanties, dan wel aan de deelnemer die het betreft.

Samenwerking versterken
Eens per twee maanden is er een overleg waarbij de stichting, politie en het beveiligingsbedrijf Securitas aanwezig zijn. Wij bespreken de voortgang van het convenant, de informatieuitwisseling en de samenwerking en kijken waar we verbeteringen kunnen doorvoeren. Een van de punten is het kijken naar de openbare ruimte en de verschillen daarin tussen de politie en beveiligingsbedrijf. Om hierin van elkaar te leren zullen er gezamenlijk een aantal diensten gereden worden, dus een combinatie van een medewerker van de politie en een surveillant van Securitas. Een mooie stap in de samenwerking!
Schoon, heel en veilig
 
De veiligheid en het veiligheidsgevoel kunnen beïnvloed worden door hoe schoon en heel de omgeving is. Ook aan die twee aspecten besteden wij aandacht vanuit het collectief. Zo wordt niet functionerende straatverlichting gemeld en houden wij de afhandeling daarvan in de gaten. De afgelopen 5 weken zijn er meer dan 40 kapotte straatlantarenpalen gemeld en deze zijn inmiddels (op 1 lantarenpaal na) allemaal gerepareerd.

Ziet u een kapotte lantarenpaal, losliggende stoeptegels, (grof) vuil in de openbare ruimte dan kunt u dit doorgeven via de website van de gemeente Amsterdam of via het telefoonnummer 14020.
Koningsdag 2014, evenementen in Westpoort
Op zaterdag 26 april 2014 worden twee evenementen georganiseerd:
- Pleinvrees organiseert het evenement ‘Pleinvrees Kingsday’ op het terrein tussen de Zaventemweg, Radarweg en Arlandaweg.
- Thuishaven Events organiseert het ‘Bakermat presents Kingsday Open Air’ op het terrein tussen Plesostraat en Naritaweg, nabij Naritaweg 48.

De opbouw en inrichting van het terrein vindt plaats vanaf 23 april. Tijdens de evenementen wordt versterkt geluid geproduceerd van 12.00 tot 20.00 uur. Op vrijdag 25 april is een korte soundcheck tussen 16.00 uur en 19.00 uur. Op zaterdagochtend voor aanvang van het evenement is er ook nog een korte soundcheck. Dergelijke evenementen kunnen enige overlast veroorzaken voor de omgeving, dat is helaas niet helemaal te voorkomen. Natuurlijk doen alle betrokken partijen er al het mogelijke aan om deze overlast zoveel mogelijk te beperken. Er worden bijvoorbeeld extra toezichthouders ingehuurd om de in- en uitstroom van bezoekers goed te begeleiden en er wordt toezicht gehouden door zowel de politie als een erkend security bedrijf.
Heeft u het deelnemerscontract al getekend?
 

U heeft enige tijd geleden een contract ontvangen van de stichting waarin uw deelname aan het collectief vastgelegd wordt. Als u het contract al heeft getekend, dan is deze oproep niet voor u bestemd.

Heeft u het contract nog niet getekend? Dan verzoeken wij u dit alsnog te doen. Voor u verandert er niets, de betaling blijft via G4S verlopen en zij blijven de beveiliging uitvoeren. Aan dit contract zijn geen extra kosten verbonden.

Heeft u het contract nog niet getekend en kunt u het niet meer vinden, stuurt u dan een email naar info@collectievebeveiliging.eu met de bedrijfsnaam en locatie en sturen wij u het contract toe.  


Deze nieuwsbrief wordt mede mogelijk gemaakt door:  
Mazars
 
Bekijk online | Contact | Afmelden | Website

Stichting Collectieve Beveiliging Amsterdam | Postbus 19406 | 1000 GK Amsterdam
Telefoon 06-15406098 | E-mail info@collectievebeveiliging.eu