Indien deze nieuwsbrief niet correct wordt weergegeven, klik dan hier voor de online versie.  
Collectieve Beveiliging Amsterdam
Datum 20 december 2013
Beste deelnemer,

Bij deze ontvangt u de laatste nieuwsbrief van dit jaar. In deze nieuwsbrief leest u dat de raamovereenkomst met G4S verlengd is en brengen wij in beeld wat wij voor u, als deelnemer aan het collectief, doen. Deze nieuwsbrief lichten we de bedrijventerreinen in Diemen uit met een interview met de buurtregisseur en laten we cijfers zien van hetgeen wij geconstateerd hebben. Veel leesplezier!
Raamovereenkomst verlengd
 
De stichting heeft de raamovereenkomst met G4S verlengd. Dit betekent dat de stichting vanaf 1 oktober 2013 tot en met 30 september 2014 blijft samenwerken met G4S. Er zijn wel een paar veranderingen ten opzichte van de vorige raamovereenkomst. Zo gaan er meer surveillance auto’s in het gebied rijden die werkzaamheden voor het collectief kunnen uitvoeren. Daarnaast is de aanrijtijd ingedeeld in drie prioriteiten waarbij in alarmmeldingen met prioriteit 1 G4S in 95% van de gevallen binnen 7 minuten ter plaatse is. Een prioriteit 1 melding is bijvoorbeeld een melding in meerdere zones waarbij de kans op een daadwerkelijke inbraak hoog is. Doordat er meerdere auto’s in het gebied zijn, zal de aanrijtijd korter worden waarmee de schade en eventuele wegname van goederen wordt beperkt.        v.l.n.r. C.Brinkmann en A.Eerenberg (SCBA) en M.G.P. van Haaren (G4S)
Heeft u het deelnemerscontract al getekend?
 

U heeft enige tijd geleden een contract ontvangen van de stichting waarin uw deelname aan het collectief vastgelegd wordt. Als u het contract al heeft getekend, dan is deze oproep niet voor u bestemd.

Heeft u het contract nog niet getekend? Dan verzoeken wij u dit alsnog te doen. Voor u verandert er niets, de betaling blijft via G4S verlopen en zij blijven de beveiliging uitvoeren. Aan dit contract zijn geen extra kosten verbonden, het is puur een administratieve handeling waarin we de werkwijze zoals we die al jaren hanteren ook formeel vastleggen.

Wat doen wij voor u?

Een vraag die regelmatig aan ons gesteld wordt is: “Wat doet en ziet de stichting nu eigenlijk in de uren dat zij voor ons surveilleren op de terreinen?”. In 2014 zetten wij in op informatievoorziening om u als deelnemer structureel daarover te informeren. We hebben ervoor gekozen om in deze nieuwsbrief het gebied Diemen uit te lichten. De andere gebieden komen in de volgende nieuwsbrieven aan de orde.

In de onderstaande tabel kunt u zien wat wij het afgelopen jaar in Diemen geconstateerd hebben. In een aantal gevallen is de politie geinformeerd, zijn deelnemers op de hoogte gesteld, zijn meldingen gedaan bij de gemeente en zijn rapportages achtergelaten.

Omstandigheid Aantal tot en met oktober 2013 Aantal november 2013
Verdachte personen 11 6
Aanhouding 1 0
Brand 1 0
Onwel persoon 1 0
Milieu 154 28
Straatverlichting 86 34
Objectverlichting 70 4
Openstaande deuren / hekken 89 4
Voertuigen 1088 55
Totaal aantal alarmmeldingen 509 78

Alarmmeldingen binnen de collectieve tijden

405 64

Toelichting: Bij de omstandigheid voertuigen is aangegeven hoeveel kentekens er zijn genoteerd. Dit zijn kentekens van voertuigen die verdacht en/of opvallend gedrag vertoonden, maar ook kentekens in gebieden waar de politie ons gevraagd heeft in een bepaald tijdsframe alle kentekens te noteren. Deze registratie kan soms precies het ontbrekende puzzelstukje zijn dat nodig is voor de politie om een dader op te sporen en aan te houden.

Interview met Gerard Doornekamp
 

- wat is jouw rol precies in het gebied?
Ik heb een centrale rol bij toezicht houden in de wijk, waarbij ik mij inzet voor veiligheid, leefbaarheid en tegengaan van criminaliteit. Hiervoor zoek ik partners op waarmee ik verbinding maak en onderhoud.

- hoe kenmerkt het gebied zich en hoe is de veiligheid in het gebied?
Het is een gebied in verandering, aanleg van nieuwe wegen, de komst van de studenten campus, 2 stations voor het openbaar vervoer, 2 nieuwe woonwijken en 3 industriegebieden. Kortom een gebied met veel variatie. Het gebied ligt ingeklemd tussen Amsterdam Oost en Zuid Oost. Kenmerkend zijn de vele bedrijven en de komst van 1000 studenten. De bedrijven welke slachtoffer worden van criminaliteit worden zich steeds bewuster van hetgeen er gebeurt. Wat betreft fraude in bedrijven zie ik een stijging in de cijfers. Inbraken blijft in een industriegebied een hot item. Echter in vergelijking met naburige wijken staan wij er niet slecht voor. De criminaliteit in dit gebied qua straatroof is sterk afgenomen. De veiligheid in dit gebied is zonder meer toegenomen de laatste 2 jaar, hoewel ieder incident er natuurlijk altijd 1 teveel is. De samenwerking met de collectieve beveiliging begint zeker zijn vruchten af te werpen.
 
- met welke partijen werk je samen om de veiligheid te vergroten?
De gemeente is een belangrijke partner voor mij in dit gebied, maar ook het gemeentelijk vervoersbedrijf. Daarnaast spelen de individuele ondernemers/bedrijven en Ondernemend Diemen een rol. Verder werk ik samen met diverse operationele politiediensten, denk daarbij aan de helikopter en motorrijders. De stichting collectieve beveiliging is een stevige partner voor mij. Wij werken intensief samen en delen wij informatie over hetgeen in diverse wijken gebeurt, wij zien trends en ontwikkelen beleid hierop.

- hoe is de samenwerking met de collectieve beveiliging?
De samenwerking is in dit geval een ontwikkeling tussen mensen en digitale systemen. De samenwerking tussen de mensen is zonder meer goed te noemen, korte lijnen en snel anticiperen op trends is een beproefd en ervaren middel. De ontwikkeling van nieuwe digitale systemen zal ervoor gaan zorgen dat de operationele slagkracht verhoogt wordt. Als er maar 1 politie auto is in de wijk met informatie en er kan worden doorgeschakeld naar diverse beveiligingsauto's welke in de wijk surveilleren kan dat flinke winst opleveren.

 - kun je een voorbeeld noemen van de resultaten van die samenwerking?
Natuurlijk kan ik daar een voorbeeld van noemen, maar ik benoem er een paar omdat ik deze samenwerking anders tekort zou doen. Er is een sterke daling van het aantal straatroven. Informatie van de surveillanten heeft bijgedragen aan de oplossing van een zwaar misdrijf, er is een aanhouding geweest van diefstal in de Sniep. Ook is er informatie verstrekt ter voorkoming van een overval. Recentelijk nog is er een inbraak voorkomen en zijn 2 verdachten aangehouden. Kortom een samenwerking die resultaten oplevert.

Graag wil ik 1 situatie even apart benoemen. Het gaat hier om een aanhouding van een inbreker op de Verrijn Stuartweg. Hierbij was ik zelf snel ter plaatse, maar de beveiliger was iedereen voor. Deze had de inbreker op de vlucht doen slaan. De beveiliger is er vervolgens achteraan gegaan, eerst te voet en daarna in zijn auto. Vervolgens heeft hij, alleen, de inbreker klem gehouden totdat de politie ter plaatse was. Tijdens dit alles wist hij de politie duidelijk te maken waar hij was tijdens deze achtervolging zodat de politie gemakkelijk kon aanrijden. Ik mag zeggen dat dit een stukje vakmanschap was van de beveiliger van het collectief.

 - wat zou je ondernemers in het gebied willen meegeven?
Veiligheid is een collectieve zaak, die verder gaat dan beveiliging, gemeente en politie. Het is juist van groot belang dat wij samenwerken om criminaliteit te bestrijden. Sluit dus aan bij de collectieve beveiliging om de misdaad minder kans te geven en stimuleer uw buren om deelnemer te worden.

Fijne feestdagen
 

 

 
De Stichting Collectieve Beveiliging Amsterdam wenst u en uw naasten hele fijne feestdagen en een gezond, succesvol en veilig 2014!


Deze nieuwsbrief wordt mede mogelijk gemaakt door:  
Mazars
 
Bekijk online | Contact | Afmelden | Website

Stichting Collectieve Beveiliging Amsterdam | Postbus 19406 | 1000 GK Amsterdam
Telefoon 06-15406098 | E-mail info@collectievebeveiliging.eu