Indien deze nieuwsbrief niet correct wordt weergegeven, klik dan hier voor de online versie.  
Collectieve Beveiliging Amsterdam
Datum 20 december 2013
Beste deelnemer,

Bij deze ontvangt u de laatste nieuwsbrief van dit jaar. In deze nieuwsbrief leest u dat de raamovereenkomst met Securitas verlengd is en brengen wij in beeld wat wij voor u, als deelnemer aan het collectief, doen. Veel leesplezier!
Raamovereenkomst verlengd

De stichting heeft de raamovereenkomst met Securitas verlengd. Dit betekent dat de stichting vanaf 1 oktober 2013 tot en met 30 september 2014 blijft samenwerken met Securitas.

Er zijn wel een paar positieve veranderingen ten opzichte van de vorige raamovereenkomst:
- er rijden meer surveillance auto’s in het gebied die werkzaamheden voor het collectief kunnen uitvoeren.
- de
aanrijtijd is ingedeeld in drie prioriteiten. Een prioriteit 1 melding is bijvoorbeeld een melding in meerdere zones waarbij de kans op een daadwerkelijke inbraak hoog is. Het te vroeg uitschakelen of te laat inschakelen van het alarmsysteem zijn voorbeelden van prioriteit 2 meldingen. Prioriteit 3 meldingen zijn technische meldingen waarbij de beveiliging van het pand geen gevaar loopt zoals accu alarm of koelalarm.
-
prioriteit 1 heeft de kortste aanrijtijd en die loopt op bij prioriteit 2 en nog wat verder bij prioriteit 3.
- bij
alarmmeldingen met prioriteit 1 zal Securitas in 95% van de gevallen binnen 7 minuten ter plaatse zijn. 
 
Doordat er meerdere auto’s in het gebied zijn, zal de aanrijtijd korter worden waarmee de schade en eventuele wegname van goederen wordt beperkt.

Heeft u het deelnemerscontract al getekend?
 

U heeft enige tijd geleden een contract ontvangen van de stichting waarin uw deelname aan het collectief vastgelegd wordt. Als u het contract al heeft getekend, dan is deze oproep niet voor u bestemd.

Heeft u het contract nog niet getekend? Dan verzoeken wij u dit alsnog te doen. Voor u verandert er niets, de betaling blijft via Securitas verlopen en zij blijven de beveiliging uitvoeren. Aan dit contract zijn geen extra kosten verbonden, het is puur een administratieve handeling waarin we de werkwijze zoals we die al jaren hanteren ook formeel vastleggen.

Wat doen wij voor u?

Een vraag die regelmatig aan ons gesteld wordt is: “Wat doet en ziet de stichting nu eigenlijk in de uren dat zij voor ons surveilleren op de terreinen?”. In 2014 zetten wij in op informatievoorziening om u als deelnemer structureel te informeren. In deze nieuwsbrief krijgt u alvast wat informatie over wat er achter de schermen gebeurt.

- Dit jaar was er eens per maand een overleg met de politie om operationele zaken af te stemmen en informatie uit te wisselen.
- De surveillanten komen dagelijks naar het politiebureau om van bijzonderheden op de hoogte gesteld te worden die zij in hun surveillance meenemen.
- Er zijn meerdere workshops gehouden om de kwaliteit van het waarnemen tijdens het surveilleren in de openbare ruimte te verhogen.

Volgend jaar gaan wij nog meer met u delen, onder andere hetgeen wij constateren in het gebied en bij deelnemers.

Succes door collectieve beveiliging

De surveillant van het collectief ontving een alarmmelding in meerdere zones bij een deelnemer. Hij reed naar de betreffende locatie, bracht de politie en het waarschuwingsadres van het bedrijf op de hoogte, en trof bij aankomst bij het pand een persoon aan zich schuldig maakte aan inbraak in het bedrijf. Deze persoon is aangehouden door de surveillant en overgedragen aan de politie toen zij ter plaatse waren. Diverse goederen, die op het punt stonden weggenomen te worden, zijn eveneens overgedragen aan de politie. Vervolgens is contact gelegd met de glaszetter die een tijdelijke oplossing heeft gerealiseerd waardoor het pand goed afgesloten kon worden. Inmiddels was de contactpersoon van het bedrijf ook ter plaatse. Gezamenlijk is een controleronde gelopen.

Een mooi voorbeeld van collectieve beveiliging, de voordelen van deelname en de goede samenwerking met de politie.

Evenementen in Westpoort

Er vinden regelmatig evenementen plaats in Westpoort. Deze evenementen zorgen onder andere voor een toename van het aantal bezoekers in het gebied, er zijn meer verkeersbewegingen en voertuigen in het gebied. Helaas zorgen leuke evenementen soms ook voor een toename van de criminaliteit omdat er gewoonweg door alle mensen en voertuigen meer aantrekkelijke (makkelijk weg te nemen) goederen zijn in het gebied dan normaal gesproken het geval is.

Voor u als ondernemer is het handig om te weten wanneer er evenementen zijn zodat u hier rekening mee kunt houden. In december zijn er nog een aantal evenementen / feestjes:
- 21 december, The Sand, Jamrock meets Afrodance
  21 december, ADM, Premiere of the official Robodock
- 24 december, The Sand, Flirters
- 25 december, The Sand, Black Wednesday
- 27 december, The Sand, Jamaican Dancehall Special
- 28 december, The Sand, Xtra Large
- 31 december, The Sand, Secret Affair
  31 december, Rhone Warehouse, Reaktor Newyear
  31 december, Studio Westpoort, Oud en Nieuw

Fijne feestdagen
 

 

 
De Stichting Collectieve Beveiliging Amsterdam wenst u en uw naasten hele fijne feestdagen en een gezond, succesvol en veilig 2014!


Deze nieuwsbrief wordt mede mogelijk gemaakt door:  
Mazars
 
Bekijk online | Contact | Afmelden | Website

Stichting Collectieve Beveiliging Amsterdam | Postbus 19406 | 1000 GK Amsterdam
Telefoon 06-15406098 | E-mail info@collectievebeveiliging.eu