Indien deze nieuwsbrief niet correct wordt weergegeven, klik dan hier voor de online versie.  
Collectieve Beveiliging Amsterdam
Datum 12 juni 2013
Beste deelnemer,

Bij deze ontvangt u alweer de derde digitale nieuwsbrief van de Stichting Collectieve Beveiliging Amsterdam. In deze nieuwsbrief kunt u een kijkje nemen in de keuken van de mobiele collectieve surveillance, geven wij u tips om criminaliteit te voorkomen en komt een van de deelnemers aan het woord. 
Beveiligingstips
 
In dit gedeelte van de nieuwsbrief willen wij u vanaf nu tips geven om de veiligheid in en om uw pand te vergroten. Met deze tips kunnen we samen criminaliteit voorkomen. Wij hopen dan ook dat u de tips in de praktijk brengt. Mocht u nog een goede tip hebben die u met mededeelnemers wilt delen, dan horen wij dit natuurlijk graag.
 
Tip 1
De aanwezigheid van gemakkelijk bereikbare pallets op uw terrein. Op de foto hieronder ziet u een aantal gestapelde pallets, deze en vergelijkbare situaties komen wij in de praktijk regelmatig tegen. Zorg ervoor dat de pallets, als u niet aanwezig bent, niet buiten blijven liggen, naast of bij uw gevel. Leg ze in plaats daarvan binnen of op een afgesloten terrein. Op het moment dat de pallets vlam vatten, is uw pand in gevaar. Ook kan een pallet gemakkelijk als ladder gebruikt worden, waardoor een inbreker makkelijker op uw pand komt, of zelfs naar binnen kan op bijvoorbeeld de eerste verdieping.

Hebt u pallets? Leg ze binnen of op een afgesloten terrein. Samen maken we het bedrijventerrein veiliger!
Contract tekenen en opsturen s.v.p.!
U hebt als deelnemer enige tijd geleden een contract ontvangen. Reden hiervoor is dat wij uw belangen goed willen behartigen. De beveiliging, die uitgevoerd wordt door de beveiligingsbedrijven G4S en Securitas, valt juridisch al onder deze overeenkomst. Wij willen dat formeel vastleggen. In de praktijk werd er al jaren zo gewerkt, maar met het tekenen van het contract is dit ook juridisch en administratief geregeld. Verder verandert er overigens niets, u blijft de kosten voor collectieve beveiliging aan het beveiligingsbedrijf voldoen. Aan het contract tussen u en ons zijn geen kosten verbonden.

Nog niet alle deelnemers hebben het contract getekend retour gezonden. Wanneer u dat ook nog niet gedaan hebt, vragen we u hierbij het contract alsnog te tekenen en terug te sturen.
Interview met de Makro
   - Wie bent u en van welk bedrijf?
Mijn naam is Danny Kuppers en ik ben werkzaam als Head of Security Management bij Makro Nederland.

- Hoelang bent u deelnemer van de Stichting?
Wij zijn al zeven jaar deelnemer aan de collectieve beveiliging, eerst in Diemen op ons oude hoofdkantoor, daarna in Duivendrecht.

- Waarom bent u deelnemer geworden?
Ik vind het erg belangrijk dat er in onze omgeving preventief wordt gesurveilleerd in nauwe samenwerking tussen politie en G4S, gemanaged door de Stichting. Dat is voor mij echt ontzorgen en daarom steun ik dit collectief van harte!

- Wat zijn uw ervaringen met het collectief beveiligen?
Naast een betrouwbare partner in beveiliging, heeft het collectief ook als voordeel dat we mogen genieten van de relevante beveiligingsinformatie, die de stichting met ons preventief deelt vanuit de andere deelnemende partijen en vice versa.
Collectieve beveiliging: een kijkje in de keuken
Al meerdere keren hebben we de vraag van (potentiële) deelnemers ontvangen wat de collectieve beveiliging inhoudt en wat de beveiligingsbedrijven nu precies doen tijdens de mobiele surveillance. In deze en volgende nieuwsbrieven geven we u een kijkje in de keuken, aan de hand van voorbeelden uit de praktijk: wat komen de surveillanten zoal tegen en welke acties ondernemen zij om de veiligheid te vergroten en de kans op criminaliteit te verminderen?
Collectieve beveiliging in de praktijk
Auto in de berm Open deur en raam Aanhouding artikel 461 WvS
Tijdens surveillance over de Weesperstraat te Diemen een donkerkleurige Opel Vectra aangetroffen. Deze auto stond half in de berm en half op het trottoir met zijn neus schuin richting perceel nummer 92. De auto is beschadigd, er liggen brokstukken rondom op het trottoir en er ligt een uit de grond gereden lantaarnpaal in de berm. Hierop de politie geïnformeerd via het landelijk telefoonnummer. 

De politie heeft de auto, na onderzoek, uiteindelijk laten weghalen.
Tijdens de collectieve ronde werd door een surveillant een open deur aangetroffen. Er is toen eerst een volledige buitenronde gelopen om te bekijken of er mogelijk sprake was van criminaliteit. In de buitenronde waren geen signalen van criminaliteit, maar werd wel nog een open raam geconstateerd.
Vervolgens is samen met een collega-surveillant een binnenronde gelopen, om te kijken of criminaliteit aan de orde was. Tijdens de ronde zijn geen zichtbare braaksporen aangetroffen op raam en deur en zijn deur en raam afgesloten. Na de binnenronde is het pand afgesloten. Om de deelnemer op de hoogte te stellen is een notitie achtergelaten met daarop de constateringen en handelwijze.
Tijdens de sluiting van een pand van een deelnemer in Amsterdam Zuid Oost signaleerde de surveillant dat er meerdere personen op de steigers liepen bij het pand aan de overkant. De personen werden aangesproken, hun werd gevraagd wat ze daar deden. Dat wisten ze zelf ook niet, was het antwoord. Hierop zijn de personen verzocht om naar beneden te komen. Zij zetten het vervolgens op een lopen. Dit was aanleiding voor de surveillant om de noodknop in te drukken, waarna de achtervolging werd ingezet. Op een gegeven moment waren de personen binnen het bereik van de surveillant die de personen halt sommeerde. Dit had effect: zij stopten en werden door de surveillant verzocht op de knieën plaats te nemen en te wachten op de politie. De politie heeft de personen vervolgens aangehouden en meegenomen voor verhoor.

Deze nieuwsbrief wordt mede mogelijk gemaakt door:  
Mazars
 
Bekijk online | Contact | Afmelden | Website

Stichting Collectieve Beveiliging Amsterdam | Postbus 19406 | 1000 GK Amsterdam
Telefoon 06-15406098 | E-mail info@collectievebeveiliging.eu