Indien deze nieuwsbrief niet correct wordt weergegeven, klik dan hier voor de online versie.  
Collectieve Beveiliging Amsterdam
Beste deelnemer,

Bij deze ontvangt u de tweede digitale nieuwsbrief van de Stichting Collectieve Beveiliging Amsterdam. In deze nieuwsbrief kunt u meer lezen over het succes van collectieve beveiliging, de mogelijkheid tot een gratis veiligheidsscan en de verlenging van het convenant.
Nog meer nieuwe borden
  De borden bij de toegangswegen waren aan vervanging toe. Ze stonden er al jaren, waren oud, vervuild, sommige zelfs vernield. Na de feestelijke onthulling in Westpoort in de vorige nieuwsbrief, ziet u hier de onthulling van de borden in Zuid Oost. Op de foto: vertegenwoordigers van de SCBA, politie, de VAZO en beveiligingsbedrijf G4S, kortom de samenwerkende partijen in dat gebied.
Collectieve beveiliging werpt vruchten af
De verbeterde samenwerking en informatie-uitwisseling tussen beveiliging en politie leidt tot successen. Zo heeft de beveiliging in Diemen door een korte aanrijdtijd, in samenwerking met de politie, een inbreker kunnen aanhouden.  De inbreker was nog 'aan het werk' en ging op de vlucht toen hij een auto van G4S aan zag komen. De surveillant zette de achtervolging in en hield de politie op de hoogte van zijn positie. Samen met de politie is de inbreker klemgereden en aangehouden.

Een ander succes werd geboekt tijdens een reguliere controleronde. De surveillant rook een  wietlucht in het gebied Duivendrecht en bracht de politie daarvan op de hoogte. De politie trof ter plaatse een flinke partij wiet aan in een loods. De politie onderzoekt inmiddels de herkomst van de wiet.
Gratis veiligheidsscan
Op 1 januari 2013 is de nieuwe Aanpak Veiligheid Kleine Bedrijven (VKB) van het ministerie van Veiligheid en Justitie van start gegaan. Binnen de nieuwe aanpak komen kleine bedrijven in winkelgebieden met een Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO) automatisch in aanmerking voor een gratis veiligheidsscan en een bijdrage van maximaal 1.000 euro voor veiligheidsmaatregelen.

Hoe veilig is uw zaak?
Kleine bedrijven (maximaal 5 vestigingen, met ieder maximaal 10 medewerkers – fte’s) krijgen de unieke kans om de veiligheid van hun zaak te laten beoordelen door een veiligheidsadviseur van het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV). In ongeveer anderhalf uur onderzoekt de veiligheidsadviseur uw onderneming op zwakke plekken in de organisatorische, bouwkundige, elektronische en digitale veiligheidsmaatregelen. Overigens vraagt de adviseur maar een kwartiertje van uw tijd om de scan met u door te nemen. U krijgt dan tevens concrete aanbevelingen en tips voor uw zaak.

1.000 euro bijdrage
Mocht u op basis van de veiligheidsscan willen investeren in maatregelen om de veiligheid in uw zaak te verbeteren, dan kunt u kiezen uit een aantal pakketten met uitgekiende combinaties van maatregelen of losse producten. Denk bijvoorbeeld aan een nieuwe afroomkluis, een camerasysteem, inbraakdetectie, artikelbeveiliging of een preventietraining voor uw medewerkers of combinaties hiervan. De helft van uw investeringen wordt vergoed vanuit de Aanpak Veiligheid Kleine Bedrijven, tot een maximum van 1.000 euro.

Wilt u meer weten over de nieuwe Aanpak Veiligheid Kleine Bedrijven? Klik dan hier.
Convenant informatie-uitwisseling
 
De politie Amsterdam-Amstelland, de Stichting Collectieve Beveiliging Amsterdam (SCBA) en G4S zijn sinds 28 februari 2011 verenigd in een samenwerkingsverband om gezamenlijk de veiligheid van de bedrijventerreinen in de gemeenten Amsterdam, Diemen en Ouder-Amstel te verbeteren. Met de verlenging van het convenant spreken de partners uit om ook in 2013 deze samenwerking met kracht voort te zetten.
Op vrijdag 1 maart is de verlenging van het convenant ondertekend. Al ruim 10 jaar werken de SCBA en G4S samen aan de collectieve beveiliging in Amsterdam Zuidoost.

Het 'convenant informatie-uitwisseling' dat twee jaar geleden is gesloten, heeft bewezen succesvol te zijn. Door een goede uitwisseling van informatie heeft G4S kunnen bijdragen aan het oplossen van diverse misdrijven.
Spookfacturen
De laatste tijd worden bedrijven in het gebied, met name in Westpoort, maar ook elders in het land, lastig gevallen door spookfacturen gestuurd door het bedrijf Online Data Register. Het bedrijf zou zogenaamd in Westpoort gehuisvest zijn. De politie en het fraudemeldpunt zijn op de hoogte. Het Steunpunt Acquisitie Fraude (SAF) raadt ondernemers af om via het vermelde telefoonnummer contact op te nemen. Het steunpunt adviseert om schriftelijk om opheldering te vragen inzake de verzonden factuur. Het acquisitiebureau moet kunnen bewijzen dat een
overeenkomst tot stand is gekomen. Tevens raadt het steunpunt aan om niets te ondertekenen om te voorkomen dat er misbruik wordt gemaakt van uw handtekening.

Voor meer informatie kunt u terecht op de volgende website, klik hier.
Deelnemer aan het woord
Vanaf de volgende nieuwsbrief willen we elke uitgave van de nieuwsbrief een SCBA-deelnemer aan het woord laten. De deelnemer krijgt kort de gelegenheid zijn of haar bedrijf te presenteren en te vertellen waarom hij/zij deelnemer is geworden van het collectief en wat de ervaringen zijn met het collectief. Wilt u geïnterviewd worden, dan kunt u dit kenbaar maken bij Debora Lenten via debora.lenten@veiligeramsterdam.nl.
Bekijk online | Contact | Afmelden | Website

Stichting Collectieve Beveiliging Amsterdam | Postbus 19406 | 1000 GK Amsterdam
Telefoon 06-15406098 | E-mail info@collectievebeveiliging.eu